ÅRSMØTE 2020 – LANGSIKTIGE MÅL

jan 26, 2020

Los Norge er inne i et nytt år med nye målsettinger. Ved utgangen av 2019 hadde vi 60 medlemmer og over 150 deltakere blant de mange arrangementene som ble arrangert i 2019.

Under årets første møte, avholdt i Stavanger, ble langsiktige mål og strategiutvikling for Los Norge diskutert. En utfordring vi ser fremover er hvordan vi selv skal gå fra et organisasjonsparadigme til ett annet og også hvordan nettverket kan være en ressurs som hjelper andre organisasjoner gjennom dette paradigmeskiftet, fra kontrollerende til et lærende system. På slutten av møtet ble det lagt fram et ønske fra styret om en lavere terskel for å lage ulike arrangement, slik at vi kan dyrke frem mer selv-organisering i nettverket. Initiativ var derfor et nøkkelord på slutten av årets første møte.

VALG AV STYRE

Nytt år betyr nytt styre. En stor takk til valgkomiteen bestående av Jesper Sode Hansen og Snorre Smith, som har lagt ned mye innsats i arbeidet med å finne kandidater fra ulike organisasjoner, men også å sikre kjønnsbalanse. En god spredning av erfaringer og forskjellige bakgrunner er viktig for å få et godt og velfungerende styre.

Under er oversikten over styret for 2020.

KOMMENDE ARRANGEMENT

I 2020 gjennomføres kurset “Los Studiet” og gjennom dette kurset vil man utvikle kompetanse for å kunne løfte virksomheter i retning av en lærende organisasjon. 11 og 12 mars er det Los Konferanse i Tromsø, her kommer blant annet  Jacques Chaize (SoL France, The Lean Strategy), Jyrki Perttunen (Lean Institute Finland, Helsinki Sykehus og tidligere toppleder i Danaher) og vår egen Bjarne Berg Wig (Fagbokforfatter og en nestor i utviklingen av menneskesentrerte organisasjoner i Norge). Konferansen arrangeres i samarbeid med Lean Forum Tromsø.

3 092 kommentarer

  1. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet