OM OSS

LÆRENDE ORGANISASJONER NORGE

LOS Norge er en frivillig, ideell organisasjon for utvikling av lærende organisasjoner og lærende arbeidsliv i Norge.

Våre arbeidsområder er

Studier og deling av beste praksis,

Læringssirkler for felles trening og kunnskapsutvikling

Gjensidig måling av arbeidspraksis og deling av god praksis

Internasjonalt samarbeid,

Forsknings- og utviklingsprogrammer

 

Visjon:

LOS Norge skal bidra til at Norge er verdensledende innen et inkluderende og lærende arbeidsliv. LOS skal bidra til å videreutvikle den norsk modellen der ansatte i offentlige og private virksomheter arbeider systematisk med læring, kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Verdigrunnlag:

LOS har fire grunnverdier eller holdninger. Sammenstilt danner verdiene begrepet ”VYRG”.

V – vennskap som grunnlag for utvikling av et godt samspill

Y – ydmykhet som er avgjørende for å lære

R – raushet gjennom å lære ved å dele – ”give and give”

G – grensesprengende gjennom å utfordre vedtatte sannheter