OM OSS

LÆRENDE ORGANISASJONER NORGE

LOS Norge:

Organisasjonens navn er: LOS Norge,
Som oversatt betyr Lærende organisasjoner, Norge.
På engelsk: Learning Organizations Norway

Formål:

LOS er en frivillig, ideell organisasjon for utvikling av lærende organisasjoner og lærende arbeidsliv i Norge. Vårt formål er å tilby arenaer for å lære raskere sammen

Vi:
• Deler teori, erfaringer og god praksis,
• Skaper læringsarenaer for felles trening og kunnskapsutvikling
• Samarbeider med internasjonale nettverk og forskningsinstitutter

Visjon:

LOS Norge skal gjennom sine aktiviteter og nettverk bidra til å utvikle et lærende arbeidsliv i Norge.

Verdigrunnlag:

LOS Norge er en ideell aktør som skal tilrettelegge for at hvert enkelt medlem skal kunne utvikle seg og tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Derfor jobber vi målrettet med å skape trygge læringsarenaer som bygger på åpenhet og trygghet Vi har fokus på
læring, kunnskapsdeling og utvikling.