Lærende organisasjoner Norge

LOS Norge er en frivillig, ideell organisasjon for utvikling av lærende organisasjoner og lærende arbeidsliv i Norge.

Våre arbeidsområder er

Studier og deling av beste praksis,
L
æringssirkler for felles trening og kunnskapsutvikling
Gjensidig måling av arbeidspraksis og deling av god praksis
Internasjonalt samarbeid,
Forsknings- og utviklingsprogrammer

 

Visjon:

LOS Norge skal bidra til at Norge er verdensledende innen et inkluderende og lærende arbeidsliv. LOS skal bidra til å videreutvikle den norsk modellen der ansatte i offentlige og private virksomheter arbeider systematisk med læring, kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Verdigrunnlag:

LOS har fire grunnverdier eller holdninger. Sammenstilt danner verdiene begrepet ”VYRG”.

 vennskap som grunnlag for utvikling av et godt samspill
 ydmykhet som er avgjørende for å lære
 raushet gjennom å lære ved å dele – give and give
 grensesprengende gjennom å utfordre vedtatte sannheter

Våre medlemmer kommer fra

Eramet Norway
Aker Solutions
Equinor
Dyreparken
Hennig-Olsen Is
NTNU 
Maintech

Arbeidstilsynet
Kantega
Flowit
Samarbeids-utvikling
HiØ
Larvik Kommune

UDI
Fibo
Ålesund kommune
Vestre Toten kommune
Lean-Partner
hVL

 

Kavli
Bergene Holm
Ulefos Jernværk
Learning- Organizations Norway
Isola

 

MEDLEMSFORDELER

Rabatt på alle våre arrangementer

Vi arrangerer flere møter, kurs og konferanser i løpet av året og du får egen medlemspris. Losdager er gratis for medlemmer.

 

Eksklusive webinarer og workshops

Noen av våre arrangementer er kun tilgjengelige for medlemmer.

Et Lærende Nettverk

Los Norge er et lærende nettverk der du bygger kompetanse i møte med andre medlemmer.

Los Norge er en åpen deltagende organisasjon

Bli med å form fremtidens inkluderende næringsliv der alle ansatte og ledere bidrar med læring, forbedring og innovasjon.

Kontakt oss på post@losnorge.no

 

Kontakt oss på post@losnorge.no