Velkommen til

LOS NORGE

Mer kunnskap – raskere sammen

Hvem er vi?

LOS er en frivillig, ideell organisasjon for utvikling av lærende organisasjoner og lærende arbeidsliv i Norge. 

Vårt formål er å tilby arenaer for å lære raskere sammen.

  • Vi deler teori, erfaringer og god praksis
  • Vi skaper læringsarenaer for felles trening og kunnskapsutvikling
  • Vi samarbeider med internasjonale nettverk og forskningsinstitutter

Som medlem får du

RABATT PÅ ALLE VÅRE ARRANGEMENTER

Vi arrangerer flere møter, kurs og konferanser i løpet av året og du får egen medlemspris. Losdager er gratis for medlemmer.

ET LÆRENDE NETTVERK

Los Norge er et lærende nettverk der du bygger kompetanse i møte med andre medlemmer.

EKSKLUSIVE WEBINARER OG WORKSHOPS

Noen av våre arrangementer er kun tilgjengelige for medlemmer.

 LOS NORGE ER EN ÅPEN DELTAGENDE ORGANISASJON

Bli med å form fremtidens inkluderende næringsliv der alle ansatte og ledere bidrar med læring, forbedring og innovasjon.

Mer kunnskap - raskere sammen

lesestoff til mørke høstkvelder?

Boken Lean Sensei tilbyr en “hands-on” verktøykasse for utvikling av lean ledere. Boken vil utfordre deg til å reflektere over hvordan du leder; dele innsiktsfulle spørsmål som vil forbedre din bevissthet om hva du skal se etter; og holder deg fokusert på signalene, symptomene og syndromene som vil hindre din lean reise.


ønsker du kontakt med oss?

Ta kontakt her!

meld deg opp til vårt nyhetsbrev