LEAN SENSEI

Gå Se Utfordre

En bok for deg

LEAN SENSEI

Hva er en lean sensei og hva er det de gjør?

Med utgangspunkt i disse spørsmålene belyser denne boken kjernen av hva lean tankegang er – det Daniel Jones omtaler som – “den alternative forretningsmodellen for vår tid”.  Jones forklarer at “bak alle verktøyene og ledelsessystemet som må på plass for å støtte dem, ligger en mye dypere utfordring: å utvikle potensialet i alle mennesker for å skape en kultur som akselerere kontinuerlig forbedring slik at vi kan møte morgendagens utfordringer. Læring er i hjertet av lean.”

Lean Sensei tilbyr en “hands-on” verktøykasse for utvikling av lean ledere, og for å kunne bli en selv. Boken vil utfordre deg til å reflektere over hvordan du leder; dele innsiktsfulle spørsmål som vil forbedre din bevissthet om hva du skal se etter; og holder deg fokusert på signalene, symptomene og syndromene som vil hindre din lean reise.

I denne boken, skrevet av seks lean pionerer som selv har opplevd Senseis sti, får leseren ta del i en radikal visjon om hvordan en kan lykkes som leder. De argumenterer for at lean er et system for å skape konkurransekraft gjennom å kontinuerlig utvikle mennesker. I dette systemet spiller Sensei en sentral rolle i å hjelpe andre i å utvikle en dypere forståelse for deres egen tenkning. For å lykkes med å transformere prosesser og menneskene som jobber med dem, må enhver sensei først lære å transformere seg selv.

«Ingen kan gjøre lean for deg. Det er opp til deg. Men da vil du også trenge en Sensei for å hjelpe deg med å oppdage nye måter å se og handle på, for å hjelpe alle å lære seg å tilpasse seg en verden som endrer seg raskt. Disse lean pionerene oppdaget hva Sensei virkelig gjør. Lær av dem før du leter etter din egen Sensei.»

– Daniel T. Jones, medforfatter av The Machine That Changed The World, Lean Thinking, Lean Solutions og The Lean Strategy


ønsker du kontakt med oss?

Ta kontakt her!

Meld deg opp til vårt nyhetsbrev