Los studiet 2021 

Lærende organisasjon, lærende systemer

Vi har bak oss over 20 år med ulike former for lean implementering i bedrifter, statlige virksomheter og kommuner. Mange er fremdeles i den spede begynnelse i denne transformasjonen, mens noen har kommet til et stadium der de trenger mer kompetanse for å gjøre et sprang i retning av en
lærende organisasjon.

Målgruppe for kurset er ledere, mellomledere, prosjektledere, kvalitetsledere og lean-koordinatorer i bedrifter og offentlige virksomheter.

Kursdeltakerne skal gjennom kurset utvikle kompetanse for å kunne løfte virksomheter i retning av en lærende organisasjon ved å:

 • Utvikle en sterkere forbedrings og innovasjonskultur i et lærende system
 • Utvikle ledelseskvaliteter som utløser og forsterker læring i alle deler av virksomheten
 • Utvikle det relasjonelle samspillet i hele systemer (kunder, leverandører, interessenter, samfunn)
 • Tilpasse virksomheten til kompleksiteten i den nye virkeligheten

Kurset er samlingsbasert med tre samlinger àv 3 dager (3 + 3 + 3 = 9 dager).

 

1. samling – Gjesdal Kommune 26. – 28. Januar
2. samling – Kongsberg 10. – 12. Mars
3. samling – Trondheim 8. – 10. Juni

Påmeldingsskjema finner du her

Pris: 32.000,- medlem, 35.000,- ordinær eks. mva.

 

Hvorfor delta?

Kursets læringsutbytte 

LOS Studiet svarer på behovet hos ledere og nøkkelpersoner i virksomheter som har erfaring fra Lean/agile/kontinuerlig forbedring og som ønsker å videreutvikle seg selv og sin egen virksomhet. Det er en fordel å ha gått Lean ledelse, forbedringslederskole eller tilsvarende, men ikke et krav. Alle deltakere må kunne knytte kurset til utviklingsoppgaver i egen virksomhet. På dette kurset vil du:

 • Jobbe med å utvikle en sterk og bærekraftig læringskultur
 • Lære å se de innebygde ressursene i medarbeidere og andre interessenter i eget system
 • Lære hvordan du kan slutte å «dytte» på dine medarbeidere men dyrke deres medfødte egenskaper. Du vil (videre) utvikle ferdigheter i lærende ledelse
 • Du vil lære hvordan vi møter kompleksitet og raske endringer med enkelhet
 • Du vil bli en bedre og mer bevisst tenker
 • Du vil bli sertifisert LÆRINGSLOS

 

  Læreprosessen

  Kurset har tre sammenhengende moduler med obligatorisk webinar mellom hver modul.   Til sammen 15 læringssesjoner som utgjør «læringsreisen».

  Det vil være to gjennomgående modeller vi skal jobbe med under hele prosessen.

  1. Lærende hverdag og evaluering med «LOS Speilet» Vi gjør en evaluering av egen virksomhet i modul I og utvikler denne gjennom hele kurset.
  2. U-teori, en personlig reise fra der vi er i dag og dit vi ønsker å være. Hvordan utvikler vi oss selv som ledere.

  Kursdeltakerne skal aktivt bruke digitale læringsressurser som webinarer og selvstudier med ulike temavideoer. Til hver modul er det utviklet et sett av kjerneressurser og litteratur med tilgang til støttelitteratur. Gjesteforelesere tar opp sentrale emner i litteraturen i webinarer.

  Det legges opp til å bruke virksomheter som læringsarenaer. Deler av undervisningen og kursarbeidene skal foregå ute i virksomheter under veiledning fra de fagansvarlige.   

  Modul I

  Modul 1

  Læresesjoner

  Dette lærer du

  Sterkere
  forbedringskultur

  Campus:

  Vestre Toten Kommune

  1.     System tenkning (inkludert forberedende webinar)
  2.     Læringsreisen – U-teori (personlig A3)
  3.     Lærende hverdag og LOS speil undersøkelsen
  4.     Lytte og observere system «DNA koden» Observasjon
  5.     Hjemmeoppgave 1 LOS-SPEILET, samt start på plan for egenutvikling

  • Du lærer å bedre se egen virksomhet (og virkelig verden) som systemer.  
  • Du vil også forstå hvordan du påvirker systemet gjennom din kunnskap, tenkning og din daglige atferd.
  • Kurset vil gi det en «U-reise» fra der du er i dag og til dit du ønsker å være.
  • Gjennom Lærende hverdag og LOS speilet får du en metode for å se din virksomhet som system og finne hvordan det kan utvikles videre.
  • Du vil få konkrete metoder for lærende ledelse gjennom «sensei» trening

   

   Ressurser til modul I:

  • Læreboka Lærende organisasjoner, (Bjarne Berg Wig, Gyldendal Akademisk 2018 (inngår i kurspris)
  • New Economics – W. Edwards Deming (inngår i kurspris)
  • E-kurset – lærende hverdag (læringsportal)
  • Webinar System tenkning (Sesjon 1)
  • PowerPoint (forelesningsnotater), artikler og web linker
  • Verktøy for LOS speil undersøkelsen (Innleveringsoppgave 1)

  Modul II

  Modul II Læringssesjoner Dette lærer du

  Komplekse tilpasnings-systemer

  Campus
  Kongsberg
  (USN)

  6.    Lærende ledelse – Lean som lærende system
  7.     Ny Teknologisk revolusjon og utvikling av organisasjon 4.0 og 5.0 (inkludert webinar)
  8.     Lærende organisasjon og tilpasning til kompleksitet. («Flock, not Clock»)
  9.     Kvalitet X. -Hvordan lære av omgivelsene? «design tenkning»  
  10.     Oppdagelsesprosessen – case studie (LAMDA øvelse)
  11.     Hjemmeoppgave 2. Utviklingsoppgave, ny kundeverdi/brukerverdi, samt videreutvikle plan for egenutvikling

  • Du lærer å forstå hvordan lærende organisasjon er svar på vitale utfordringer i vår tid
  • Du lærer hvordan lærende organisasjoner «lærer å lære»
  • Du lærer prinsippene og grunnmetodikk for design og utvikling av noe ny kundeverdi
  • Du lærer hvordan du som leder tilrettelegger denne læreprosessen

   

  Ressurser TIL modul II:

  • Webinar – Lærende organisasjon som komplekse tilpasningssystemer
  • “Flock not Clock” (Derek and Laura Cabrera)
  • PowerPoint (forelesningsnotater), artikler og web linker
  • Seminar hos Semcon – design thinking
  • The Lean Sensei – Ballé et. al (inngår i kurspris – norsk versjon kommer)

   

  Modul III

  Modul III Læringssesjoner Dette lærer du

  Lederskap for Learning Organisasjoner

  Campus Trondheim

  12.     Bevissthet om egen tenkning og mine utfordringer (Input til modul III, inkludert webinar med CTL): Hva er mine utfordringer?
  13.     Tenkebevissthet – “meta kognisjon” og komplekse tilpasningssystemer  (Jonathan)
  14.     Lytting og observasjon læringsrunde hos vertsbedrift
  15.     U-plan – egenutvikling (siste egenoppgave)

  • Du lærer å se ditt eget nivå på systemtenkning og hvilke utfordringer du har
  • Du lærer om tenkebevissthet og hvilke egenskaper vi treger for å utvikle lærende systemer
  • Du lærer direkte fra ledere som står i fremste rekke i lærende organisasjoner og hvilke utfordringer de står i
  • I denne modulen vil du se din personlige plan i sammenheng med den strategiske utviklingsplanen basert på LOS speilet.

   

   

   

  Ressurser til modul III:

  • Evalueringsverktøy for tenkebevissthet (CTL sesjon 12)
  • Forelesningsnotater, artikler og linker
  • Maler og verktøy
  • Kari Heggholmen Lærende ledelse bok
  • Kursbevis og sertifikat som LÆRINGSLOS

   

    

   Kursanvarlig

    

   Bjarne Berg Wig (1956) er Norges ledende guru innenfor Lean og forbedringsledelse.

   Hans unike bakgrunn som fagarbeider og mangeårig faglig tillitsvalgt og seinere forbedringskoordinator i Norsk Hydro, gjør ham i stand til å se endringsledelse fra ulike perspektiver. Berg Wig har utdanning i kvalitetsledelse fra Juran Institute og har i nærmere 30 år utviklet kunnskap om Lean og lærende organisasjoner i samarbeid med internasjonalt ledende akademikere og praksismiljøer.

    LAST NED PDF MED INFORMASJON OG EMNEBESKRIVELSE HER:

    Kontakt oss på post@losnorge.no

     

    Kontakt oss på post@losnorge.no