LOS KONFERANSEN 2023

17.-18. Oktober

"Læring i den digitale tidsalder"

Årets los konferanse tar for seg menneskets rolle i fremtidens arbeidsliv. Hvordan kan vi fremdeles legge til rette for læring og utvikling av mennesker og samtidig omfavne potensialet i ny teknologi for å skape et arbeidsliv der mennesker får mulighet til å være lærende og selvstendig tenkende individer. Til konferansen vil vi invitere læringscase som deler de gode, de dårlige og de vonde lærdommene fra digitaliseringsarbeid. Vi setter søkelys på menneskets rolle og hvordan et inkluderende arbeidsliv vil se ut i fremtiden samtidig som vi ønsker å løfte frem potensialet og mulighetene som ligger i moderne datakraft. «Hvordan kan vi bidra til at digitalisering legger til rette for at arbeidslivet blir enda mer preget av læring, tillit og engasjement?»

Vi får besøk av følgende foredragsholdere: 

 • Odd Erik Gundersen ANEO
 • Daryl Powell SINTEF Manufacturing og USN
 • Håvard Buhaug Coromant Trondheim
 • Tale Skjølsvik OsloMet
 

I tillegg blir det spennende læringscase fra blant andre ANEO, Haugstad Møbel, NAF og Elverrum kommune. Se under for mer informasjon om læringscasene.

Hold av datoene 17. og 18. oktober og møt opp på Lily Country Club en svipptur fra Gardermoen og Oslo. Vi garanterer for gode diskusjoner og høyt læringsutbytte.

Lily Country Club

Foredragsholdere ved LOS konferansen 2023

Odd Erik Gundersen

Odd Erik Gundersen har jobbet med å kommersialisere kunstig intelligens (AI) siden 2006, blant annet i flere oppstartsbedrifter. Nå jobber han som Chief AI Officer hos TrønderEnergi, nå ANEO, hvor han leder implementeringen av AI-teknologi for å optimalisere virksomheten. Gundersen forske og underviser ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og har publisert om vitenskapelig metode i tillegg til hvordan man kan anvende AI innen fornybar energi, medisin, oljeboring, kjøreopplæring og i nødetatene.

Daryl Powell

Daryl Powell – sjefsforsker i SINTEF Manufacturing 
 
«Learning in the age of digitalization – or Digitalization in the age of learning?»
 
In its 50th anniversary annual report (2020), the World Economic Forum identified “the ability to learn” as one of the most important skills to acquire in the digital age. But what if we were to look at this from a different angle? In his keynote speech, Professor Powell presents insights from his research on the learning perspectives of digital lean manufacturing systems. If lean is an education system, then what role does digitalization have to play?

Håvard Buhaug

Håvard Buhaug er daglig leder i Coromant Trondheim. «Lede læring i den digtale tidsalderen»

 

I læring ligger både det å ha informasjon eller fakta om noe og det å forstå betydningen av den informasjonen. Og nå i vår digitale tid er tilgjengeligheten på informasjon og fakta stor. Kan og skal vi ene og alene tenke og handle som at vi nå med «all» informasjon enkelt og raskt tilgjengelig har det vi trenger, også den vi tok til oss av læring og forståelse i den «analoge tidsalder»?   

Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik er en norsk samfunnsviter som forsker på strategi. Hun er professor og prodekan for forskning ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved Oslomet – storbyuniversitetet. Skjølsvik er også gjesteforeleser ved Universitetet i Oslo.

Skjølviks forskning er knyttet til hovedområdene strategi og ledelse i kunnskapsintensive tjenestebedrifter, digitalisering i arbeidslivet og innkjøp av konsulenttjenester.

Læringscaser i årets LOS vandring

Haugstad Møbel har de siste 6 årene vært gjennom en mennesklig og digital transformasjon og har gått fra å være en tradisjonell snekkerbedrift til digitalt fyrtårn der mennesket er i sentrum for produksjonen.

Daglig Leder i Haugstad Møbel Steinar Gulaker kommer til Los Konferansen for å dele sine erfaringer fra reisen. Hva har Haugstad lært på deres digitaliseringsreise? Hvorfor mener de at mennesker er nøkkelen til å lykkes? 

 

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en uavhengig medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmets behov som trafikant, stiftet i 1924. Vi tilbyr produkter og tjenester innenfor mobilitet, og jobber frivillig lokalt for at din hverdagsreise skal være enkel, trafikksikker og miljøvennlig. Vi har følgende visjon: NAF viser vei inn i fremtiden og er trafikantens hjelper og forkjemper for en trygg, effektiv og enkel hverdag.

 Mobilitet i samfunnet har utviklet seg betydelig i disse 100 årene og endringstakten er økende. For å fortsatt være relevant må vi ta tak i det vi kan gjøre noe med – organisasjonen vår. Vi må kunne levere raskere på medlemmenes behov for å være relevante inn i fremtidene. Et bærende grunnprinsipp er at vi skal være på forbrukernes side. Vår endringsreise består av mange ulike elementer innenfor strategi, kultur og ledelse og struktur. Vi tror på at folk ønsker å gjøre en god jobb og gjøre den stadig bedre. Tillit, stolthet og fellesskap er tre nøkkelord . Og vi tror at kombinasjonen av tillitsbasert ledelse, sammen med selvledelse, er en nøkkel til å gi folka våre handlingsrom til å jobbe mer smidig, både med digitale og analoge løsninger. Vårt læringscase handler om hvordan vi har jobbet for å få til dette.

 

Fra lærende organisasjon til lærende samfunn

«The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.», er et kjent uttrykk.

Kommunestyret vedtok i kommuneplan samfunnsdel 2010-2022 at «Elverum kommune skal ha tverrfaglig samarbeid og tjenestetilbud som prinsipp». 

Vi nærmet oss utgangen av planperioden, fortsatt var det siloene som preget oss. Og hvordan kan vi egentlig forvente endring om vi fortsetter å jobbe som før?

Og nå haster det, for arbeidet med siste strategiplan som skal realisere ambisjonen i kommuneplanen skal settes i gang.

 • Hvordan kan vi endre en praksis med silo-jobbing i kommunen for å snu utviklingen i store samfunnsutfordringer som ungt utenforskap?
 • Hvordan kan vi bruke tenkingen i Lean Strategi for å endre kommunal planlegging og tjenesteutvikling?
 • Hvilke endringer må vi skape, og hvordan skal vi skape endring i hele verdikjeden for barn og unges oppvekst?
 • Hvordan kan vi få hele Elverumsamfunnet til å trekke i samme retning?

 

Dette er noen av spørsmålene Elverum jobber med. De vil dele sine erfaringer og planlagte endringer for å utvikle kommunen til et lærende samfunn.

Lena Haugseth er sektorleder i Elverum kommune og har ledet arbeidet med Strategisk plan: Oppvekst i Elverum 2023-2027.

Hun har tidligere jobbet flere år med oppdrag innen organisasjon- og lederutvikling i norske kommuner og andre offentlige virksomheter og har «oversatt» lean i dette praksisfeltet.

Aneo er et nordisk fornybarkonsern som er blitt til etter et samarbeid mellom TrønderEnergi og HitecVision. Vi kombinerer lang industriell erfaring fra kraftbransjen med nyskapende energitjenester. Aneo skal bidra til kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering.

 

Operatørskap 2.0 er et internt innovasjonsprogram som er en pådriver for digitalisering og innovasjon i operatørskapet. Vi har fokus på å teste ut nye teknologier som kan endre operatørskapet radikalt, utvikle produkter som kan hjelpe oss ta gode beslutninger basert på anleggstilstand, markedsdata og logistikk,  og utvikle digitale løsninger som gir en bedre flyt i arbeidshverdagen for alle involverte i operatørskapet.

 • Hvordan jobber vi for å få med oss organisasjonen på endringene?
 • Hva gjør man når teknologien er klar til å taes i bruk men deler av organisasjonen henger etter?
 • Hva gjør man når alt fungerer i test miljøet, men ikke ute i felt?
 • Hvordan skape rom for at operatørene får mulighet til å påvirke og komme med sine ideer om forbedringer?
 • Hvordan sikre at endringen vedvarer?
 • Hvordan få til endring når alt fungerer og KPIène er positive?

 

Noen av disse spørsmålene skal vi dele vår erfaring fra og ønsker gjerne å høre deres også!

LOS KONFERANSEN 2023 PROGRAM

(For mobilbrukere, hold inne på knappen til en meny kommer opp og velg «last ned link.»)

Hvorfor bør du delta?

LOS Konferansen har de siste 7 årene vært en læringsarena for mange. Her er noen kommentarer fra tidligere deltakere når de fikk spørsmålet: Hvorfor skal du delta på Los konferansen?

“Deling av læring, inspirasjon, nettverk og kunnskapspåfyll”
“Det er praktisk og gjenkjennbart som gjør at jeg kan ta med meg erfaringsutveksling, ideer og kunnskap tilbake til egen lederhverdag”
“Det jeg setter pris på med LOS konferansen er den uformelle tonen. Diskusjon og deling av erfaringer mellom store og små, offentlige og private virksomheter”
“Det som begeistrer og gir læring sett fra mitt perspektiv er; Gruppearbeid med aktuelle tema/caser. Idé myldring og heftig positiv dialog og meningsutveksling i gruppene gjør at en felles " stor hjerne" kommer til et unikt resultat. En fantastisk læring innad i gruppen. For så deles med entusiasme i plenum”

Årets læringscaser levert av

ÅRETS PROGRAM

Praktisk Informasjon

Årets LOS konferanse avholdes ved Dyreparken hotell i Kristiansand: Dyreparkveien 2, 4609 Kristiansand

Det finnes flere måter å komme seg dit: 

 • Du kan komme med bil; Dyreparken har flere store parkeringsplasser.
 • Buss: det går buss til Dyreparken fra både øst og vest. Se akt.no for reiseplanlegger.
 • Togstasjonen i Kristiansand ligger i sentrum, like ved bussterminalen.
 • Med fly: Kristiansand lufthavn Kjevik ligger bare 10 minutter unna Dyreparken.

LOS KONFERANSEN 2023

Velkommen til årets Los Konferanse. I år har vi booket oss inn på Lily Country Club, som ligger en kort kjøretur fra Gardermoen, i naturskjønne omgivelser ved vakre Miklagard Golfklubb.

Årets priser

Medlem ordinær: 7990,-
Ikke-medlem: 8990,-                                    Student: 2990,-                                   

Priser er eks moms
Overnatting bestilles ved påmelding og kommer i tillegg til deltakeravgift. Pris per døgn: 1690,-


ønsker du kontakt med oss?

Ta kontakt her!