Godt nyttår

An Everyone Culture

En anbefaling på lesestoff inn i nyåret går til  «An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization» av Robert Kegan og Lisa Lahey. I boken viser de på en lettfattelig og forskningsbasert måte hvordan det å sette utvikling av hver enkelt medarbeider i fokus bidrar til både personlig utvikling og resultater i virksomhetene. De presenterer et konkret rammeverk som består av:

◦Edge: Alle må ha en personlig utviklingshorisont å strekke seg mot.

◦Groove: Vi må dyrke frem arbeidspraksiser som gir oss læringsmuligheter.

◦Home: Vi trenger alle trygge arenaer hvor vi kan møtes som likeverdige og både få og gi feedback.

Arbeidet til Kegan og Lahey har sitt utspring fra deres årelange forskning innen utviklingspsykologi, og de er nestorer innen sitt fag. Vi i LOS Norge opplever dette som et viktig bidrag til det å utvikles som lærende organisasjoner, og bringer inn enda et perspektiv på arbeidet vi alle gjør som læringsloser i egen og andres virksomheter.

Med dette ønsker vi dere alle et riktig godt nyttår. Vi ser frem til mange gode diskusjoner i vårt læringsfellesskap i 2022.