PROBLEMER ER DIAMANTER OG ER SKAPT FOR Å FOREDLES

mai 31, 2021

Skrevet av: Eivind Reke

 

Hva er egentlig problemet? 

Vi opplever både store og små problemer hele tiden. Problemer som vi løser med en gang uten å tenke på det, som når datasystemet vi skal bruke for å gjøre en jobb ikke fungerer 100%, når vi mangler informasjon vi trenger, eller vi ikke finner riktig informasjon. Dette er typiske eksempler på det som i lean kalles “sløsing”, men er det egentlig sløsingen som er problemet? 

I Lean Sensei beskriver vi de 7 klassiske sløsingene som symptomer på underliggende syndromer. De virkelige problemene som utløser sløsingen. Ved å kultivere evnen vår til å se sløsing, kan vi også begynne å se konturene av disse underliggende syndromene. 

Overproduksjon er et klassisk eksempel på manglende fleksibilitet og er ofte godt synlig i fabrikklokaler i form av tårn av ferdigvarer eller halvfabrikater, men det er også et klassisk symptom i mer usynlig arbeid.  

Defekter og vrak er et tegn på at vi ikke forstår godt nok designet av produktet eller tjenesten. Å se på defekter vil gi oss en bedre forståelse for vår produktdesign eller prosessdesign. 

Venting er et klassisk eksempel på batch arbeid, som igjen viser en manglende forståelse for takt-tid. Venting tyder på at det ikke er klart for alle i teamet hva som er godt arbeid og hva som er neste godt arbeid.  

Transport både av fysiske varer og informasjon tyder på at vi har store lagerbeholdninger organisert etter spesialiteter. Siden transport ofte er krevende flyttes ting gjerne i batcher for å redusere kostnader og instinktet vårt er å gjøre ferdig alle lignende oppgaver fordi det oppleves lettere å organisere. 

Bevegelse både fysiske og digitale, tyder på manglende eierskap til egen arbeidsplass. Det tyder også på at arbeidsmiljøet ikke er designet for at arbeid skal være så sømløst og smidig som mulig. 

Overprosessering er et klassisk symptom på at vi ikke har god nok kunnskap om hva som er kritisk for kvalitet. Dette betyr at vi bruker mye tid på ting som kanskje ikke er viktig for sluttkvaliteten, som igjen går ut over det som faktisk er viktig. 

Lager viser en manglende forståelse for hvor viktig det å koordinere med leverandører, både interne og eksterne, og at man derfor har ekstra lager fordi man ikke stoler på at leverandørleddet vil levere raskt nok. 

De syv sløsingene er typiske eksempler på symptomer som oppstår på grunn av praksiser som virker helt normale for både ledere og ansatte, men som fører til store utfordringer på overordnet system nivå.  

Kjenner du på et symptom som du ikke helt klarer å få tak på, er det noe som gnager? Bli med på lavterskel problemløsingskafe sammen med Los Norge.

Link til problemløsningskafé : https://losnorge.no/arrangementer/