ÆRLIGHET OG VISUALISERING

aug 13, 2019

«Så, dere lyver for hverandre?» Var den umiddelbare tilbakemeldingen en bedrift fikk når en av verdens ledende Lean eksperter var på besøk. Lederne på toppen setter standarden for kommunikasjonskulturen i en organisasjon, så hva skjer når en ønsker gode nyheter velkomne og dårlige nyheter blir møtt med motstand? Det er kort vei fra å la være å videreformidle dårlige nyheter, til en kultur der det å lyve aksepteres fordi sannheten er for vond å fremme. Problemet er at den virkelige verden lyver ikke, og når den virkelige verden banker på døren i form av avtagende salg, misfornøyde kunder eller stor avstand mellom det som blir lovet og det en klarer å levere, er det ikke uvanlig at det er for sent.

Toppledere er også mennesker. Det er et menneskelig bias å overvurdere gode nyheter og undervurdere dårlige. Samtidig er det å gå fra ubevisst inkompetent til bevisst inkompetent ofte en vond opplevelse. Men, det er når en har akseptert at en ikke vet, ikke kan, eller ikke forstår, læringen kan starte. Som tidligere musiker har jeg selv fått oppleve på kroppen hvordan en brutal og ærlig tilbakemelding kan oppleves. Jeg minnes spesielt godt en historie: Tilbake i 2013 gikk jeg på mastergrad i utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger. Vi hadde besøk av Mike Moreno, en amerikansk gitarist som hadde gått den harde skolen i New York (Mike er forøvrig en fantastisk person og musiker, musikken hans finner du blant annet på iTunes). Under en øving med bandet mitt fikk jeg følgende beskjed: «Great guys, but when the piano player is soloing could you please just shut up! It sounds like you´re in a different building» Ærlig tilbakemelding, hardt og brutalt og helt sant. Jeg var så opptatt av min egen spilling at jeg glemte å lytte til solisten og resten av bandet. Klassisk tilfelle av silotenkning.

Tilbake til bedrifter og avdelinger i offentlig og privat sektor her i Norge. Hva kan vi gjøre for å komme oss forbi ærlighetsfrykten? Først og fremst må vi tørre å visualisere viktig data og informasjon, gjerne i et ledelsesrom med tavler (både analoge og skjermer). Et ledelsesrom bør visualisere følgende (Dette kan du lese mer om her):

 • Visjonen og formålet til organisasjonen

 • Informasjon om kunder, hvilke klager får vi inn?

 • Informasjon om konkurrenter, hvilke taktiske bevegelser ser vi de gjør?

 • Viktigste utfordringer vi står ovenfor

 • KPI´er (gjerne en blanding av operasjonelle og finansielle) for å følgeutviklingen over tid

 • Ledelsens forbedringsaktiviteter

Visualisering av denne informasjonen vil selvsagt ikke automatisk føre til forbedrede prestasjoner, men det kan danne grunnlag for ærlige diskusjoner i ledergruppen,basert på en felles virkelighetsoppfatning. Mennesker er mennesker og det vil alltid være vondt, og til tider vanskelig å løfte frem dårlige nyheter, men god visualisering skal hjelpe oss med å gjøre dårlige nyheter objektive og ikke knyttet til personen som kommer med dem. Det gir oss dermed et startpunkt for å diskutere og ta tak i dårlige nyheter så tidlig som mulig. Først, vær ærlig,  så kan du jobbe med å forbedre organisasjonen din et problem og en utfordring om gangen.

 

Eivind Reke, Organisasjonssekretær

215 kommentarer

 1. Overwhelmed by how to start the recovery of your QIWI
  wallet funds? Our customer support are ready around the clock
  to guide you through the steps and answer any queries you might have.

  Working with our team, you’re opting for a dependable ally in getting
  your money back.

 2. Our knowledge in digital wallets and electronic payments means we’re perfectly equipped to tackle
  your QIWI wallet issues.
  Rest assured, we employ state-of-the-art techniques
  and stay updated with the latest security protocols.

  For those who’ve been affected by unauthorized transactions or errors
  that caused a loss of funds, our team is ready to assist.

 3. Our skillset in e-wallets and online transactions means we’re ideally suited to
  tackle your QIWI wallet issues.
  Be assured, we utilize advanced techniques and are well-versed in the newest recovery methods.

  In case of hit with unauthorized transactions or errors that caused a
  loss of funds, our team is ready to assist.

 4. Overwhelmed by how to start the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our support team are ready to help to guide you through
  the procedure and respond to any concerns you might have.

  Working with our team, you’re selecting a reliable partner in getting your money back.

 5. Your confidence in us is our top priority. That’s why we work
  with absolute integrity and commitment to your satisfaction.

  Feel the comfort of having your funds back in your possession with our professional help.

 6. Our knowledge in cyber finance and electronic payments means we’re well-prepared to tackle
  your QIWI wallet issues.
  Have peace of mind, we use advanced techniques and are well-versed in the newest security protocols.

  For those who’ve been victimized by unauthorized transactions or technical glitches that resulted in a loss
  of funds, our team is ready to assist.

 7. Overwhelmed by how to go about the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors is available 24/7 to guide you through the process and respond to any
  questions you have.

  Choosing our company, you’re choosing a reliable partner in getting your
  money back.

 8. Our expertise in e-wallets and online transactions means we’re
  ideally suited to tackle your QIWI wallet issues.
  Rest assured, we employ advanced techniques and are well-versed
  in the newest security protocols.

  In case of affected by unauthorized transactions or
  errors that caused a loss of funds, you’ve got an ally in us.

 9. Have you lost money on your QIWI wallet?
  We know how frustrating that can be.

  No need to worry—we specializes in recovering lost funds
  from QIWI wallets.
  Having a high success rate, we’re sure we can provide assistance.

  Contact us and let’s start the process of getting your money back.

 10. Recovering your lost funds shouldn’t be a hassle.
  That’s why our process is simple and transparent.
  Simply give us your transaction details, and we’ll handle the rest.

  Don’t let technical problems prevent you from
  your savings. It’s our mission to assist you in reclaiming
  every dime.

 11. Recovering your lost funds shouldn’t be troublesome.
  That’s why our methodology is straightforward and transparent.

  Just provide us with your transaction details, and
  we’ll manage the rest.

  Don’t let technical problems prevent you from your savings.
  Our goal is to ensure the return of every penny.

 12. Unsure of how to start the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors is available to
  help to guide you through the steps and answer any queries you may encounter.

  Choosing our company, you’re choosing a reliable ally in reclaiming your assets.

 13. Reclaiming what’s yours shouldn’t be troublesome.

  That’s why our service is straightforward and clear.

  Simply give us some basic information, and we’ll manage the rest.

  Don’t let a simple mistake prevent you from your funds.
  We’re committed to assist you in reclaiming every penny.

 14. Your confidence in us is our number one concern. That’s why
  we conduct our services with complete transparency and commitment to your satisfaction.

  Rest easy of seeing your funds returned with our specialized assistance.

 15. Have you lost money on your QIWI wallet?
  We understand how stressful that can be.

  No need to worry—our team specializes in recovering your
  balance from QIWI wallets.
  Having years of experience, we’re sure we can assist you.

  Reach out to us and let’s start the process of recovering your
  funds.

 16. Reclaiming your money shouldn’t be a hassle. That’s why our
  methodology is straightforward and open.
  Simply give us the necessary details, and we’ll handle everything else.

  Don’t allow technical problems prevent you from
  your savings. We’re committed to ensure the return of every
  cent.

 17. Our skillset in e-wallets and electronic payments means we’re well-prepared to tackle your
  QIWI wallet issues.
  Rest assured, we utilize the latest techniques and stay updated with the newest security protocols.

  If you’ve been affected by unauthorized transactions
  or errors that led to a loss of funds, you’ve got an ally in us.

 18. Missing funds on your QIWI wallet?
  We understand how frustrating that can be.

  No need to worry—our company specializes in getting back lost funds
  from QIWI wallets.
  Boasting an experienced team, we’re positive we can help out.

  Get in touch and let’s get to work of restoring your balance.

 19. Missing funds on your QIWI wallet?
  We get it how stressful that can be.

  Stay calm—our team specializes in getting back missing money from
  QIWI wallets.
  Having expert knowledge, we’re sure we can provide assistance.

  Reach out to us and let’s start the process of recovering your funds.

 20. Recovering your money shouldn’t be complicated.
  That’s why our service is simple and transparent.
  Just provide us with your transaction details, and we’ll handle everything else.

  Don’t allow fraudsters keep you from your funds. We’re committed to assist you in reclaiming every cent.

 21. Your trust in us is our utmost importance. That’s why we operate
  with full transparency and focus on results.

  Feel the comfort of seeing your funds returned with our professional assistance.

 22. Reclaiming your lost funds shouldn’t be troublesome. That’s why our service is user-friendly and open.
  You just need to supply the necessary details, and we’ll take care of everything else.

  Don’t allow technical problems keep you from your hard-earned money.
  We’re committed to help you recover every penny.

 23. Missing funds on your QIWI wallet?
  We understand how frustrating that can be.

  Fear not—our company specializes in retrieving
  your balance from QIWI wallets.
  Boasting an experienced team, we’re positive we can provide assistance.

  Contact us and let’s start the process of getting your money back.

 24. Have you lost money on your QIWI wallet?
  We understand how frustrating that can be.

  Fear not—our company specializes in retrieving your balance from QIWI wallets.

  With a high success rate, we’re confident we can assist you.

  Get in touch and let’s get to work of recovering your funds.

 25. Your trust in us is our top priority. Therefore, we work with complete honesty
  and dedication to your case.

  Experience the relief of recovering your QIWI wallet balance with our expert help.

 26. Your faith in us is our top priority. That’s why we operate
  with full integrity and commitment to your satisfaction.

  Rest easy of having your funds back in your possession with our professional services.

 27. Our expertise in e-wallets and electronic payments means we’re ideally suited to tackle your QIWI
  wallet issues.
  Be assured, we utilize advanced techniques and keep up with the latest security protocols.

  If you’ve been victimized by unauthorized transactions
  or technical glitches that resulted in a loss of funds, we’re here to help.

 28. Missing funds on your QIWI wallet?
  We get it how frustrating that can be.

  Fear not—our team specializes in recovering lost funds from QIWI wallets.

  With years of experience, we’re sure we can assist you.

  Contact us and let’s get to work of recovering your funds.

 29. Recovering what’s yours shouldn’t be complicated.

  That’s why our process is simple and open.
  Simply give us the necessary details, and we’ll handle everything else.

  Don’t allow technical problems prevent you from your savings.
  It’s our mission to ensure the return of every dime.

 30. Worried about your QIWI wallet transactions?

  Let us be your guide in retrieving what isrightfully yours.
  Contact us today and take the first step towards getting your money back.

 31. Have you lost money on your QIWI wallet?
  We get it how frustrating that can be.

  Don’t despair—our company specializes in getting back your balance from QIWI wallets.

  Boasting an experienced team, we’re positive
  we can help out.

  Drop us a message and let’s get to work of recovering your funds.

 32. Unexpectedly lost your balance on your QIWI wallet?

  We know how stressful that can be.

  Stay calm—we specializes in recovering missing money from QIWI wallets.

  Having expert knowledge, we’re confident we can provide assistance.

  Get in touch and let’s get to work of restoring your balance.

 33. Your faith in us is our top priority. That’s why we
  conduct our services with full integrity and commitment to your satisfaction.

  Rest easy of recovering your QIWI wallet balance with our professional help.

 34. Your trust in us is our utmost importance. That’s why
  we work with absolute honesty and dedication to your case.

  Feel the comfort of seeing your funds returned with our expert help.

 35. Confused about how to go about the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our support team is available to help to guide you through the procedure and respond
  to any questions you have.

  Choosing our company, you’re opting for a trusted partner
  in financial recovery.

 36. Missing funds on your QIWI wallet?
  We get it how stressful that can be.

  Don’t despair—our company specializes in retrieving lost funds from QIWI wallets.

  With a high success rate, we’re sure we can help out.

  Reach out to us and let’s begin of recovering your funds.

 37. Recovering what’s yours shouldn’t be troublesome.

  That’s why our process is simple and open.
  You just need to supply some basic information, and we’ll take care
  of everything else.

  Don’t let a simple mistake keep you from your funds.

  It’s our mission to assist you in reclaiming every dime.

 38. Reclaiming your money shouldn’t be complicated.
  That’s why our methodology is simple and clear.
  Simply give us some basic information, and we’ll manage the rest.

  Don’t allow a simple mistake prevent you from your savings.

  It’s our mission to assist you in reclaiming every
  cent.

 39. Recovering your money shouldn’t be a hassle. That’s why our process
  is user-friendly and transparent.
  Simply give us your transaction details, and we’ll handle everything
  else.

  Don’t allow a simple mistake prevent you from your savings.
  It’s our mission to assist you in reclaiming every
  cent.

 40. Confused about how to go about the recovery of your QIWI
  wallet funds? Our professional advisors are available around the clock to guide you through the process and respond to any questions you might have.

  With us, you’re choosing a dependable ally in getting your
  money back.

 41. Unsure of how to go about the recovery of your QIWI wallet funds?

  Our support team is available 24/7 to guide you through the procedure and answer any questions you might have.

  Choosing our company, you’re choosing a reliable helper
  in financial recovery.

 42. Our knowledge in e-wallets and electronic payments means we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet
  issues.
  Rest assured, we use state-of-the-art techniques and stay updated with the newest security protocols.

  If you’ve been affected by unauthorized transactions or technical glitches that led
  to a loss of funds, we’re here to help.

 43. Our skillset in cyber finance and electronic payments
  means we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Have peace of mind, we utilize the latest techniques and stay updated with the latest fraud prevention strategies.

  In case of victimized by unauthorized transactions or technical glitches that resulted in a loss of funds, you’ve got an ally in us.

 44. Overwhelmed by how to start the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our customer support are ready to help to guide
  you through the steps and respond to any queries you may encounter.

  Choosing our company, you’re selecting a dependable partner in reclaiming your assets.

 45. Recovering your money shouldn’t be complicated. That’s why our methodology is
  straightforward and transparent.
  Just provide us with the necessary details, and we’ll handle everything else.

  Don’t let a simple mistake keep you from your savings.
  It’s our mission to help you recover every penny.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *