NYTTÅRSHILSEN 2020

des 29, 2020

GODT NYTT ÅR FRA LOS NORGE

2020 har vært et spesielt år for oss alle, også for Los Norge. På tross av mye usikkerhet i omgivelsene har vi fått gjennomført både bokklubb, webinarer, l læringslosprogram og digital los konferanse. Med et øye for læring har dette året gitt mange gode eksempler på at kontinuerlig forbedring forsterker vår endringsmuskel. For meg er dette noe av den viktigste læringen fra året som er gått og det ble tydelig eksemplifisert under los konferansen av Bærland Skole som over flere år har bygget endringsmuskel gjennom kontinuerlig forbedring og omstiller seg, uten fanfare, til digital hjemmeskole. Når det oppstår store uforutsette endringer, vil organisasjoner og mennesker med en sterk endringsmuskel være bedre stilt til å takle raske omstillinger og nødvendige veivalg. Evnen til å tilpasse seg endring raskt er en ferdighet som kan utvikles i gode tider gjennom å utfordre og støtte hver enkelt ansatt i ens egen personlige læringsreise.

Tusen takk til alle dere som har deltatt på våre arrangementer i 2020, både digitale og fysiske.

Om vi retter blikket fremover er bærekraft den største og viktigste utfordringen vi står ovenfor. Med FN’s bærekraftsmål som ramme mener jeg at hver enkelt person sitt bidrag kanskje er det aller viktigste. Det finnes ikke én global løsning på bærekraftsutfordringene vi står overfor. Men det finnes små, lokale mottiltak og engasjerte mennesker som sammen kan forandre verden, en forbedring om gangen. Ut av disse tilsynelatende små forbedringene vil de store endringene vokse frem. Den beste måten vi kan overvinne vår tids største utfordring er ved å lære sammen. Ny kunnskap, raskere sammen.

Jeg vil derfor utfordre alle medlemmer, og andre som leser dette: Det er på tide å legge til en ny dimensjon i eget forbedring-, innovasjon, og læringsarbeid. S for sikkerhet er fremdeles det første vi må ta hånd om, deretter Kvalitet og Fleksibilitet slik at vi kan lage bedre produkter og tjenster for kundene våre og levere til riktig tid. Men, vi må også ha med oss B for Bærekraft i alle aspekter av arbeidet vi gjøre. Fra produksjonslinjer og tjenesteleveranser til produkt- og teknologiutvikling.

Vi håper som alle andre at 2021 blir et år der vi igjen kan møtes og diskutere lærende organisasjoner sammen. Derfor har vi planlagt å gjennomføre en ny runde av læringslosprogrammet med planlagt oppstart allerede 2. – 4. Februar. Gjesdal Kommune er vertsorganisasjon. Nytt Piemonteverksted er også under planlegging, det blir faste webinarer på både engelsk og norsk, flere bokklubber og selvfølgelig arrangeres årets los konferanse i Kristiansand Dyrepark. Følg med oss videre for flere oppdateringer. Jeg ser frem til å møte dere igjen i 2021.

Med beste hilsener

Eivind Reke

Styreleder Los Norge