Los Konferansen 2019 Workshops

Derek og Laura Cabrera

Flock Not Clock is for CEOs and leaders who want to design and manage their organizations to be laser-focused yet highly adaptive. This workshop explores four functions that are core to any form of organization (from natural organisms to human organizations) and offers practical steps for implementation.

 

utviklende organisasjoner 
John Richard Hanssen – Abilator

Det er en klar sammenheng mellom resultatet til en virksomhet og medarbeidernes vekst og utvikling. I denne workshopen lærer du hvordan alle kan få glede av vekst og utvikling på jobben – hver eneste dag koblet til jobben som skal utføres.

I denne workshopen får du utforsket hvordan vi kan identifisere individuelle utviklingsområder, skapt gode læringspraksiser i virksomhetet og bygget trygge læringsnettverk. Workshopen bygger på arbeidet til Lisa Lahey og Robert Kegan rundt utviklende organisasjoner ved Harvard.

HOW to create an Obeya:
Sandrine Olivencia – Lean Author & advisor in the digital sector

 

An obeya is not another project management tool. The goal is neither to review progress nor to prioritize features. The goal is rather to think deeply, to talk, to discuss about the main issues of the project. It’s a space for discovery.” Intrigued? Come learn more about obeya and get some hands-on practice on a project of your choice. Want to learn more about obeya before attending Sandrine’s workshop? Check out her article on Planet Lean https://planet-lean.com/obeya-tool-discovery/

 

 

 

 

 

Los Konferansen 2019 Læringscase

Smidig utvikling i Nav – CASE dagpenger

NAV – Smidig utvikling av tekster

Sommeren 2018 var det 78 sider og 31 752 ord om dagpenger på nav.no. Til tross for den store mengden informasjon, var det vanskelig å forstå innholdet. Lær mer om hvordan NAV har forbedret tekstene gjennom tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig utvikling.

 

 

 

 

NTNU – Eksperter i TEAm

Fagseksjon for Eksperter i team er en faglig enhet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som over de siste årene har gjort store endringer i sin organisasjonsstruktur. Medarbeiderne og ledelsen i fagseksjonen har i dette arbeidet hentet inspirasjon fra OPO (“Open Participatory Organization”), og deretter utviklet en egen organisasjonsstruktur tilpasset sin virksomhet, og som i tillegg er integrert i linjeorganisasjonen NTNU. Fagseksjonens nye organisasjonsstruktur er fortsatt under utvikling og det arbeides for å legge til rette for læring underveis i arbeidet.

 

 

 

Dyreparken – Litt Bedre Hver dag

 

Hvordan bør en organisere seg for å møte nye utfordringer basert på ny strategiplan og tanker rundt selvorganiserende team? Arbeidet er i startfasen, og Dyreparken vil oppsummere hvor vi de er nå, hva de står fast på og hva de planlegger som neste steg.

 

Lean og Læring I Sporveien

Unibuss er et datterselskap i Sporveien konsernet, her jobber vi med å etablere Lean i teknisk avdeling.  Unibuss opererer i Oslo, Vestfold, Lillehammer og Trondheim. Caset presenterer hvordan vi stabiliserer leveransen av busser til driften av de store busslinjene i Oslo. Vi belyser utfordringer og muligheter i en bransje som er i rivende teknologisk utvikling samtidig som den har store voksesmerter. Fremtiden er grønn og bussen er en kraftig bidragsyter til dette skiftet, men hvordan sikrer vi at i organisasjonen er med på endringen. Unibuss benytter ny teknologi sammen med utprøvde verktøyer fra «Lean kassen».

 

 

Equinor Mongstad – 5S som kulturtiltak

 

Equinor Mongstad har over lengre tid jobbet med LEAN og Kontinuerlig forbedring, der en av våre hovedprioriteter er forbedringer som den enkelte kan jobbe med selv og i laget. Det er etablert over 40 forbedringsgrupper i Drift der operatørene selv har fått mandat og ansvar til å utføre forbedringer. Caset fokuserer på hvordan vi aktivt har jobbet med 5S for å øke sikkerhet, effektivitet, produktivitet og trivsel i anlegget. Dette er et tverrfaglig arbeid som involverer hele Mongstad organisasjonen inkludert leverandører. Formålet er å skape en varig kultur der orden og ryddighet er en integrert del av arbeidshverdagen.

 

Kontakt oss på post@losnorge.no

 

Kontakt oss på post@losnorge.no