Læringslosprogrammet 2021 

Lærende organisasjon, lærende systemer

Vi har bak oss over 20 år med ulike former for lean implementering i bedrifter, statlige virksomheter og kommuner. Mange er fremdeles i den spede begynnelse i denne transformasjonen, mens noen har kommet til et stadium der de trenger mer kompetanse for å gjøre et sprang i retning av en
lærende organisasjon. Læringslosprogrammet tilbyr deltakerne kompetansen som trengs for å først transformere seg selv og deretter andre. 

Målgruppe for kurset er ledere, mellomledere, prosjektledere, kvalitetsledere og lean-koordinatorer i bedrifter og offentlige virksomheter.

Kursdeltakerne skal gjennom kurset utvikle kompetanse for å kunne løfte virksomheter i retning av en lærende organisasjon ved å:

 • Utvikle en sterkere forbedring- og innovasjonskultur
 • Utvikle lederkvaliteter som utløser og forsterker læring
 • Utvikle det relasjonelle samspillet i hele systemer (kunder, leverandører, interessenter, samfunn)

Programmet er basert på samspill mellom digitale ressurser og 3 fysiske samlinger

 

1. samling – Gjesdal Kommune 2. – 4. Februar
2. samling – Kongsberg 13. – 15. April
3. samling – Trondheim 8. – 10. Juni

Påmeldingsskjema finner du her

Pris: 32.900,- medlem, 35.900,- ordinær eks. mva.

 

Hvorfor delta?

Kursets læringsutbytte 

Læringslosprogrammet svarer på behovet hos ledere og nøkkelpersoner i virksomheter som har erfaring fra Lean/agile/kvalitetsledelse og som ønsker å videreutvikle seg selv og sin egen virksomhet. Det er en fordel å ha grunnleggende kunnskaper om lean/kvalitetsledelse/agile, men ikke et krav. Alle deltakere må kunne knytte kurset til utviklingsoppgaver i egen virksomhet. På dette kurset vil du:

 • Jobbe med å utvikle en sterk og bærekraftig læringskultur
 • Lære å se de innebygde ressursene i medarbeidere og andre interessenter i eget system
 • Lære hvordan du kan slutte å «dytte» på dine medarbeidere men dyrke deres medfødte egenskaper. 
 • Du vil lære hvordan vi møter kompleksitet og raske endringer med enkelhet
 • Du vil bli en bedre og mer bevisst tenker
 • Du vil bli sertifisert LÆRINGSLOS

 

  Læreprosessen

  Kurset har tre sammenhengende moduler med obligatorisk webinar mellom hver modul.   Til sammen 15 læringssesjoner som utgjør «læringsreisen».

  Det vil være to gjennomgående modeller vi skal jobbe med under hele prosessen.

  1. Lærende hverdag og evaluering med «LOS Speilet» Vi gjør en evaluering av egen virksomhet i modul I og utvikler denne gjennom hele kurset.
  2. U-teori, en personlig reise fra der vi er i dag og dit vi ønsker å være. Hvordan utvikler vi oss selv som ledere.

  Kursdeltakerne skal aktivt bruke digitale læringsressurser som webinarer og selvstudier med ulike temavideoer. Til hver modul er det utviklet et sett av kjerneressurser og litteratur med tilgang til støttelitteratur. Gjesteforelesere tar opp sentrale emner i litteraturen i webinarer.

  Det legges opp til å bruke virksomheter som læringsarenaer. Deler av undervisningen og kursarbeidene skal foregå ute i virksomheter under veiledning fra de fagansvarlige.   

  Modul I

  Modul 1

  Læresesjoner

  Dette lærer du

  Sterkere
  forbedringskultur

  Campus:

  Gjesdal Kommune

  1.     Systemtenkning (inkludert forberedende webinar)
  2.     Læringsreisen – U-teori (personlig A3)
  3.     Lærende hverdag og LOS speil undersøkelsen
  4.     Lytte og observere system «DNA koden» Observasjon
  5.     Hjemmeoppgave 1 LOS-SPEILET

  • Du lærer å bedre se egen virksomhet som system.  
  • Du vil forstå hvordan du påvirker systemet gjennom din kunnskap, tenkning og din daglige atferd.
  • Du starter på en «U-reise» som skal ta deg fra der du er i dag og til dit du ønsker å være.
  • Du får en metode for å se din virksomhet som lærende system og hvordan den kan utvikles videre.
  • Du vil få konkrete metoder for lærende ledelse gjennom «sensei» trening

   

   Ressurser til modul I:

  • Læreboka Lærende organisasjoner, (Bjarne Berg Wig, Gyldendal Akademisk 2018 (inngår i kurspris)
  • New Economics – W. Edwards Deming (inngår i kurspris)
  • E-læring – Lærende hverdag, DNA koden i lærende organisasjon, System of Profound Knowledge, Teori-U.
  • Webinar – Systemtenkning
  • Bedriftsbesøk

  Modul II

  Modul II Læringssesjoner Dette lærer du

  Komplekse tilpasnings-systemer

  Campus
  Kongsberg
  (USN)

  6.    Lærende ledelse – Lean som lærende system
  7.     Ny teknologisk revolusjon og utvikling av organisasjon 4.0 og 5.0 
  8.     Lærende organisasjon og tilpasning til kompleksitet. («Flock, not Clock»)
  9.     Kvalitet X. -Hvordan lære av omgivelsene? «design tenkning»  
  10.     Oppdagelsesprosessen – case studie (LAMDA øvelse)
  11.     Hjemmeoppgave 2. Utviklingsoppgave, ny kundeverdi/brukerverdi, samt videreutvikle plan for egenutvikling

  • Du lærer å forstå hvordan lærende organisasjon er svar på vitale utfordringer i vår tid
  • Du lærer hvordan organisasjoner «lærer å lære»
  • Du lærer prinsippene og grunnmetodikk for design og utvikling av noe ny kundeverdi
  • Du lærer hvordan du som leder tilrettelegger denne læreprosessen

   

   

   

  Ressurser TIL modul II:

   

  • Webinar – Lærende organisasjon som komplekse tilpasningssystemer
  • E-læring – Lean som lærende system, Kvalitetsplanlegging, Komplekse tilpasningssystemer, Utvikling av ny kundeverdi
  • “Flock not Clock” (Derek and Laura Cabrera)
  • Lean Sensei – Ballé et. al (inngår i kurspris)

   

   

   

  Modul III

  Modul III Læringssesjoner Dette lærer du

  Lederskap for Learning Organisasjoner

  Campus Trondheim

  12.     Bevissthet om egen tenkning og mine utfordringer (Input til modul III, inkludert webinar med CTL): Hva er mine utfordringer?
  13.     Tenkebevissthet – “meta kognisjon” og komplekse tilpasningssystemer  (Jonathan)
  14.     Lytting og observasjon læringsrunde hos vertsbedrift
  15.     U-plan – egenutvikling (siste egenoppgave)

  • Du lærer å se ditt eget nivå på systemtenkning og hvilke utfordringer du har
  • Du lærer om tenkebevissthet og hvilke egenskaper vi treger for å utvikle lærende systemer
  • Du lærer direkte fra ledere som står i fremste rekke i lærende organisasjoner og hvilke utfordringer de står i
  • I denne modulen vil du se din personlige plan i sammenheng med den strategiske utviklingsplanen basert på LOS speilet.

   

   

   Ressurser til modul III: 

  • Evaluering av bevissthet om egen tenking
  • e-læring: 
  • Bedriftsbesøk
  • Kursbevis og sertifikat som LÆRINGSLOS

   

   

   

    

    

    

   Kursanvarlig

    

   Bjarne Berg Wig (1956) er Norges ledende guru innenfor Lean og forbedringsledelse.

   Hans unike bakgrunn som fagarbeider og mangeårig faglig tillitsvalgt og seinere forbedringskoordinator i Norsk Hydro, gjør ham i stand til å se endringsledelse fra ulike perspektiver. Berg Wig har utdanning i kvalitetsledelse fra Juran Institute og har i nærmere 30 år utviklet kunnskap om Lean og lærende organisasjoner i samarbeid med internasjonalt ledende akademikere og praksismiljøer.

    Kontakt oss på post@losnorge.no

     

    Kontakt oss på post@losnorge.no