LOS KONFERANSEN 2022

21.-22. september

 

Behovet for rask tilpasning til endrede rammevilkår blir stadig viktigere. En forutsetning for å lykkes med dette er å bygge lærende organisasjoner. Dette krever utvikling av både organisasjonens endringskapasitet, den enkelte ansattes kompetanse og læringskultur. På årets LOS konferanse ønsker vi å fordype oss i begrepet læringskultur. Kultur er et noe uklart begrep som virksomheter bruker mye ressurser på å utvikle. Handler kultur om psykologi, kommunikasjon og holdninger eller stikker det dypere enn det? For å hjelpe oss til å se hvordan vi kan utvikle læringskultur kommer bl.a. Marit Breivik og snakker om hvordan en bygger team. John Seddon vil snakke om hva som skal til for å bygge kultur for læring. Torild Oddane vil snakke om kreativitet, læring og innovasjon som et resultat av den kollektive atferden. Torbjørn Gjerdevik vil snakke om hvordan Laerdal Medical utvikler mennesker gjennom systematisk problemløsning og forbedringsarbeid.
I tillegg blir det LOS-vandring mellom læringcaser og workshops.

Fortell oss hva du forbinder med læringskultur!

Foredragsholdere ved LOS konferansen 2022

Marit Breivik

Marit Breivik (født 1955) var Norges landslagstrener i håndball fra 1994 til 2009, og løftet i den perioden det norske kvinnelandslaget opp til en gullalder vi knapt har sett maken til i norsk idrett. Vi har invitert Marit til Los Konferansen for å lære mer om hvordan håndball-landslaget og olympiatoppen jobber med utvikling av læringskultur!

John Seddon

«Culture change is free» – Hva John Seddon mener med det vil du få høre mer om på LOS-konferansen.

John Seddon er en britisk psykolog og forfatter, som spesialiserer seg på endring i servicebransjen, ikke minst i offentlig sektor. Han er administrerende direktør for Vanguard, et konsulentselskap han dannet i 1985 og har utviklet ‘The Vanguard Method’. Metoden beskriver han som systemtenkning og er basert på Toyota Production System og arbeidet til W. E. Deming og Taiichi Ohno. Han er bl. a. kritisk til målstyring, og hevder de økonomiske fordelene ved flyt i verdikjeder langt overgår såkalte stordriftsfordeler. Seddon har skrevet 7 bøker, senest Beyond Command and Control fra 2019.

Les mer her: https://www.emeraldgrouppublishing.com/archived/learning/management_thinking/interviews/seddon.htm og her: https://beyondcommandandcontrol.com/

Torbjørn Gjerdevik

For å lage gode produkter må vi utvikle flinke folk og lean handler om å utvikle mennesker gjennom systematisk problemløsning og forbedringsarbeid. Torbjørn Gjerdevik har vært leder og toppleder i over 20 år. Han kommer til Los Konferansen for å dele sine erfaringer og læringer som fabrikksjef og Vice President Supply Chain & Manufacturing i Laerdal Medical.

Torild Oddane

«Det kreative produktet skapes gjennom den kollektive innsatsen og representerer noe som er distinkt forskjellig fra hva hver enkelt bidragsyter kunne skapt alene.» skriver Torild Oddane, førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen. Dermed handler også kreativitet om den kollektive adferden som vi kaller kultur.

Torild har doktorgrad i kreativitet og innovasjon, og er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse. Hun har skrevet boken «Kreativitet og innovasjon. Fem sider av nesten samme sak», om de fem P-er: Person, Prosess, Press, Produkt og Partnerskap.

Hvorfor bør du delta?

LOS Konferansen har de siste 6 årene vært en læringsarena for mange. Her er noen kommentarer fra tidligere deltakere når de fikk spørsmålet: Hvorfor skal du delta på Los konferansen?

“Deling av læring, inspirasjon, nettverk og kunnskapspåfyll”
“Det er praktisk og gjenkjennbart som gjør at jeg kan ta med meg erfaringsutveksling, ideer og kunnskap tilbake til egen lederhverdag”
“Det jeg setter pris på med LOS konferansen er den uformelle tonen. Diskusjon og deling av erfaringer mellom store og små, offentlige og private virksomheter”
“Det som begeistrer og gir læring sett fra mitt perspektiv er; Gruppearbeid med aktuelle tema/caser. Idé myldring og heftig positiv dialog og meningsutveksling i gruppene gjør at en felles " stor hjerne" kommer til et unikt resultat. En fantastisk læring innad i gruppen. For så deles med entusiasme i plenum”

Årets læringscaser levert av

ÅRETS PROGRAM

Praktisk Informasjon

Årets LOS konferanse avholdes ved Dyreparken hotell i Kristiansand: Dyreparkveien 2, 4609 Kristiansand

Det finnes flere måter å komme seg dit: 

  • Du kan komme med bil; Dyreparken har flere store parkeringsplasser.
  • Buss: det går buss til Dyreparken fra både øst og vest. Se akt.no for reiseplanlegger.
  • Togstasjonen i Kristiansand ligger i sentrum, like ved bussterminalen.
  • Med fly: Kristiansand lufthavn Kjevik ligger bare 10 minutter unna Dyreparken.

LOS KONFERANSEN 2022

Velkommen til årets Los Konferanse. Vi returnerer til Hurdalsjøen Hotell 21. – 22. September. Tema for årets konferanse er «utvikling av læringskultur» og vi garanterer spennende foredrag og læringscase.

Årets priser

Medlem early bird (før 1.6): 5990,-
Medlem ordinær: 6990,-
Ikke-medlem: 7990,-                                   

Priser er eks moms og inkluderer ikke overnatting.


ønsker du kontakt med oss?

Ta kontakt her!