LOS KONFERANSEN 2022

21.-22. september

Behovet for rask tilpasning til endrede rammevilkår blir stadig viktigere. En forutsetning for å lykkes med dette er å bygge lærende organisasjoner. Dette krever utvikling av både organisasjonens endringskapasitet, den enkelte ansattes kompetanse og læringskultur. På årets LOS konferanse ønsker vi å fordype oss i begrepet læringskultur. Kultur er et noe uklart begrep som virksomheter bruker mye ressurser på å utvikle. Handler kultur om psykologi, kommunikasjon og holdninger eller stikker det dypere enn det? For å hjelpe oss til å se hvordan vi kan utvikle læringskultur kommer bl.a. Marit Breivik og snakker om hvordan en bygger team. John Seddon vil snakke om hva som skal til for å bygge kultur for læring. Torild Oddane vil snakke om kreativitet, læring og innovasjon som et resultat av den kollektive atferden. Torbjørn Gjerdevik vil snakke om hvordan Laerdal Medical utvikler mennesker gjennom systematisk problemløsning og forbedringsarbeid.

I tillegg blir det LOS-vandring mellom læringcaser og workshops.

Fortell oss hva du forbinder med læringskultur!

Foredragsholdere ved LOS konferansen 2022

Marit Breivik

Marit Breivik var Norges landslagstrener i håndball fra 1994 til 2009, og løftet i den perioden det norske kvinnelandslaget opp til en gullalder vi knapt har sett maken til i norsk idrett.
Vi har invitert Marit til Los Konferansen for å snakke om hvordan team som metode kan benyttes for å oppnå ekstraordinære resultat. I sitt bidrag vil hun utfordre oss på hvordan vi kan lære av hennes erfaringer og kunnskap om ledelse, hvordan en kan skape læringsvilje hos den enkelte som i sum forsterker teamet og organisasjonen. Hvordan kan en utvikle en organisasjon som ønsker å få til det beste av seg selv hele tiden?

John Seddon

«A Learning Culture; learning about what?

Menneskeheten oppfant ledelse, men etablerte teorier om ledelse fungerer ikke særlig godt. John Seddon hevder at vi må avlære etablerte teorier og lære å lede nåtidens organisasjoner som systemer. Han vil illustrere hvordan dette gjøres med en praktisk case. Konsekvensene er en rask forbedring av ytelsen, kompetansen til kontinuerlig tilpasning, og kulturendring er gratis!

John Seddon er en britisk yrkespsykolog, forfatter og opphavsmann til Vanguard metoden. Metoden beskriver han som en systembasert tilnærming til Toyota Production System og arbeidet til W. E. Deming og Taiichi Ohno. Seddon har skrevet 7 bøker, senest Beyond Command and Control fra 2019, og han har mottatt en rekke akademiske priser for sitt bidrag til ledelsesvitenskapen.

Les mer her: https://www.emeraldgrouppublishing.com/archived/learning/management_thinking/interviews/seddon.htm og her: https://beyondcommandandcontrol.com/

Torbjørn Gjerdevik


For å lage gode produkter må vi utvikle flinke folk og lean handler om å utvikle mennesker gjennom systematisk problemløsning og forbedringsarbeid. Torbjørn Gjerdevik har vært leder og toppleder i over 20 år. Han kommer til Los Konferansen for å dele sine erfaringer og læringer som fabrikksjef og Vice President Supply Chain & Manufacturing i Laerdal Medical.

Torild Oddane

«Det kreative produktet skapes gjennom den kollektive innsatsen og representerer noe som er distinkt forskjellig fra hva hver enkelt bidragsyter kunne skapt alene.» skriver Torild Oddane, førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen. Dermed handler også kreativitet om den kollektive adferden som vi kaller kultur.

Torild har doktorgrad i kreativitet og innovasjon, og er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse. Hun har skrevet boken «Kreativitet og innovasjon. Fem sider av nesten samme sak», om de fem P-er: Person, Prosess, Press, Produkt og Partnerskap.

Magnus Hakvåg

Hakvåg har 22 års erfaring innen innovasjon, IP, IPR, standarder og entreprenørskap. For tiden er Hakvåg administrerende direktør i House of Knowledge AS, et selskap som spesialiserer seg på avansert opplæring på IP med Serious Games. Han er en nasjonal ekspert og innkaller for terminologi og ordforråd ved ISO TC 279 Innovation Management som leder harmonisering av innovasjonsterminologi globalt (i samarbeid med WTO, WIPO, Verdensbanken, OECD,…) og var involvert i utviklingen av OECD Oslo Manual 4ed:2018. Han er også en del av EU-kommisjonene – “Joint Initiative for Standardization – Action 3” og har vært høringsinstans for det norske handels- og handelsdepartementet om IPR og standarder, samt en del av ISO TMBG CCCC(climate change coordination comity) som er rådgivende for ISO-styret. Hakvåg har opprinnelig en grad som MSc. I biofysikk og medisinsk teknologi fra NTNU.

Læringscaser i årets LOS vandring


Helseplattformen AS i Trondheim har som ambisjon å revolusjonere samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegene og kommunene, og er et av de største IT-prosjektene i Norge. Samtidig som de bidrar til en helt ny verden for helsetjenesten, er også organisasjonen i underveis på sin egen reise – utviklingsreisen hvor et gigantisk IT-prosjekt med hundrevis av involverte, skal bli til en smidig organisasjon som skal levere en løsning i kontinuerlig forbedring med god kvalitet og stabilitet til et stort antall kunder. Når det samtidig er et vedvarende fokus på kostnad og leveranseoppfølging, så må de sette organisasjonslæring og tverrfaglig samarbeid i sentrum.
På LOS-konferansen kommer de og deler erfaringer fra en omfattende prosess for utvikling av læringskultur i egen organisasjon – hva har de lyktes med og hvilke utfordringer møter de underveis.

Hvordan styrker vi utviklingen av en kultur for discovery? Gilje Tre har aldri opplevd å være bedre på systematisk arbeid med læring og utvikling. Likevel er bedriften i gang med en større omlegging av flyten, slik at de kan styrke transparens og samsyn. På den måten vil de gi bedriften ytterligere tilgang til kontinuerlig forbedring i egne arbeidspraksiser. 

Å skape en balanse i prioriteringene mellom leveranse og utforskning er identifisert som en kjerneutfordring i dette kulturarbeidet. Kultur handler om samhandling mellom mennesker, og Gilje Tres prosesser handler overordnet om hvordan de arbeider for å utvide bedriftens kollektive kapasitet. Kapasiteten som i den daglige driften bidrar til å kunne balansere fokus mellom det kjente og det ukjente – leveranse og utforskning – for bedre å kunne nyttegjøre læring- og utviklingspotensialet som ligger i det ukjente.

OsloMet – Storbyuniversitetet – er i gang med en omfattende digital transformasjon for å møte nye krav og forventinger fra både studenter og samfunnet forøvrig. Dette krever at ansatte og studenter må re:tenke både hvordan undervisning og forskning foregår, samt hvilken rolle hver disse områdene vil spille i fremtiden. Dette handler selvsagt i stor grad om å ta i bruk ny teknologi og å jobbe på en ny måte, men den største endringen er hvordan den enkelte må utvide sin forståelse, opplevelse av egen rolle og identitet i arbeidslivet – og sitt forhold til egen arbeidspraksis. For å skape læring rundt dette satser OsloMet tungt på egenutvikling som en del av deres program for digitalisering. Kom og hør hvordan de jobbe med å skape indre læring rundt seg selv på LOS-konferansen. De deler erfaringer rundt både metodikk og erfaringer – og hvordan en konkret kan  koble digital transformasjon opp mot selvutvikling/egenutvikling.

Effekten av gode samhandlingsarenaer – å gjøre genba synlig: Hva gjør vi når arbeidsprosessen og produktene ikke er samlet på et fysisk sted, men består av oppgaver og tjenester som bare er synlige for noen få?

Har du noen gang kjent på at du ikke får effekter av forbedringer? Eller at vi løser de samme tingene om og om igjen og ikke drar i samme retning?

Vi har funnet løsningen 😉 «Løsningen» er beskrevet i det vi i Equinor kaller Håndbok for kontinuerlig forbedring.

På LOS konferansen skal Annette Skjold (Håndbokleder) og Heidi Berg (Effektleder) fortelle om hvordan Equinor bruker Håndboken til å lære gjennom tall og fakta. Dette har hjulpet oss til å fjerne mange av de irriterende problemene over, og vi gleder oss til å dele dette med deg som deltaker på konferansen 🙂

            Program 2022

Hvorfor bør du delta?

LOS Konferansen har de siste 6 årene vært en læringsarena for mange. Her er noen kommentarer fra tidligere deltakere når de fikk spørsmålet: Hvorfor skal du delta på Los konferansen?

“Deling av læring, inspirasjon, nettverk og kunnskapspåfyll”
“Det er praktisk og gjenkjennbart som gjør at jeg kan ta med meg erfaringsutveksling, ideer og kunnskap tilbake til egen lederhverdag”
“Det jeg setter pris på med LOS konferansen er den uformelle tonen. Diskusjon og deling av erfaringer mellom store og små, offentlige og private virksomheter”
“Det som begeistrer og gir læring sett fra mitt perspektiv er; Gruppearbeid med aktuelle tema/caser. Idé myldring og heftig positiv dialog og meningsutveksling i gruppene gjør at en felles " stor hjerne" kommer til et unikt resultat. En fantastisk læring innad i gruppen. For så deles med entusiasme i plenum”

Årets læringscaser levert av

ÅRETS PROGRAM

Praktisk Informasjon

Årets LOS konferanse avholdes ved Dyreparken hotell i Kristiansand: Dyreparkveien 2, 4609 Kristiansand

Det finnes flere måter å komme seg dit: 

  • Du kan komme med bil; Dyreparken har flere store parkeringsplasser.
  • Buss: det går buss til Dyreparken fra både øst og vest. Se akt.no for reiseplanlegger.
  • Togstasjonen i Kristiansand ligger i sentrum, like ved bussterminalen.
  • Med fly: Kristiansand lufthavn Kjevik ligger bare 10 minutter unna Dyreparken.

LOS KONFERANSEN 2022

Velkommen til årets Los Konferanse. Vi returnerer til Hurdalsjøen Hotell 21. – 22. September. Tema for årets konferanse er «utvikling av læringskultur» og vi garanterer spennende foredrag og læringscase.

Årets priser

Medlem ordinær: 6990,-
Ikke-medlem: 7990,-                                    Student: 2990,-                                   

Priser er eks moms og inkluderer ikke overnatting.


ønsker du kontakt med oss?

Ta kontakt her!