Læringslosprogrammet 

Lærende Organisasjon, Lærende Systemer

Har du kommet til et punkt hvor du ønsker å utvikle din lærende organisasjon videre?

Vi har bak oss over 20 år med ulike former for strategisk læring i privat, statlig og kommunal virksomhet. I Læringslosprogrammet vil du få støtte fra erfarne kursledere, mentorer og likesinnede til å utvikle deg selv og din organisasjon videre. Bli en Læringslos du også!

Læringslosprogrammet

Innhold

 

 • Praksisorientert programforløp med bruk av eget case
 • Tre fysiske samlinger på ulike lokasjoner rundt om i landet
 • Webinarer mellom hver samling
 • Digital læringsplattform og fysisk læringsmateriell
 • Gjesteforelsere og kursholdere med bred erfaring

Læringslosprogrammet

Praktisk utbytte

 

 • Kompetanse i å løfte virksomheter til å bli mer lærende
 • Tilgang og trening i bruk av LOS speilet og en rekke andre læringsverktøy
 • Oppfølging fra erfarne veiledere og nettverksbygging med andre kursdeltakere
 • Besøk hos andre medlems- og vertsbedrifter
 • Sertifisering og kursbevis

Læringslosprogrammet

Passer for

 

 • Ledere
 • Mellomledere
 • Prosjektledere
 • Kvalitetsledere
 • Lean-koordinatorer
 • Smidig-coacher
 • Offentlig og private virksomheter

Kursdeltakere vil gjennom kurset utvikle kompetanse for å løfte virksomheter i retning av en lærende organisasjon ved å:

Utvikle en sterkere forbedring- og innovasjonskultur

Utvikle lederkvaliteter som utløser og forsterker læring

Utvikle det relasjonelle samspillet i og rundt hele virksomheten 

modul 1:

Adaptiv læringskultur

 

Se og forstå egen læringskultur for å finne de mest effektive utviklingsstrategiene for din organisasjon.

 

Sted: Gjesdal Kommune
Dato: 30.8 – 01.9

modul 2:

Kvalitetsutvikling og design

 

Du lærer metoder for å tilpasse til utfordringer gjennom å oppdage, forstå, utvikle og teste løsninger gjennom korte læringssløyfer.

 

Sted: Kongsberg
Dato: Uke 43/44

modul 3:

Lærende lederskap og systemtenkning

 

Bli en bedre systemtenker og forbedre din evne til å se hvordan du selv påvirker egen organisasjon og praksis.

 

Sted: Trondheim
Dato: Desember Uke48/49

Hvorfor delta?

Læringslosprogrammet svarer på et behov fra ledere og nøkkelpersoner i virksomheter som ønsker å videreutvikle seg selv og sin egen virksomhet. Det er en fordel å ha grunnleggende kunnskaper fra forbedringsprogrammer som Agile, SCRUM og Lean ledelse, eller TPM og TQM. Alle deltakere må kunne knytte kurset til utviklingsoppgaver i egen virksomhet. En Læringslos:

  • Evner å utvikle bærekraftige læringskulturer
  • Ser og anvender ressurser i medarbeidere og andre interessenter
  • Navigerer kompleksitet og tilpasser hyppige endringer med enkelhet
  • Er en bevisst og intensjonell tenker

   

   Møt våre kursholdere

   Bjarne Berg Wig

   Bjarne Berg Wig

   Kursansvarlig

   Bjarne er Norges ledende guru innenfor Lean og forbedringsledelse. Med bakgrunn som fagarbeider, faglig tillitsvalgt og forbedringskoordinator og toppleder i Norsk Hydro, har han erfaring med å se endringsledelse fra ulike perspektiver. I nærmere 30 år har han utviklet kunnskap om Lean og lærende organisasjoner i samarbeid med internasjonalt ledende akademikere og praksismiljøer.

   Lena Haugseth

   Lena Haugseth

   Kursholder

   Lena Haugseth er daglig leder i Welfare Revolution og bistår flerfoldige kommuner og offentlige virksomheter med å transformeres til å bli lærende. Hun er en av  Norges ledende ressurspersoner innen Otto Scharmers U-teori, samt lean, kvalitetsledelse og digitalisering i offentlig sektor.

   Eivind Reke

   Eivind Reke

   Kursholder

   Eivind er en internasjonalt anerkjent forfatter og skribent. og en ettertraktet foredragsholder og rådgiver innen lean og lærende organisasjoner. De siste årene har han blant annet vært fast skribent for Planet-Lean (Den internasjonale leanbevegelsens eget onlinemagasin), samt publisert flere artikler på The Lean Post (Lean Enterprise Institute).  Eivind er medforfatter av den prisbelønte boken Lean Sensei og jobber til daglig som senior rådgiver hos Sintef Manufacturing i Trondheim.

   Rolf Qvenild

   Rolf Qvenild

   Kursholder

   Rolf Qvenild ledet den omfattende omstillingen av Kongsberg Våpenfabrikk på 80-tallet og var en sterk drivkraft for å ta i bruk et kundeorientert syn på produkt- og forretningsutvikling. Rolf var både “Agile” og “Lean” lenge før begrepene kom på mote. Han har også i mange år undervist i kvalitetsledelse ved Universitetet i Sør-Øst. Rolf er i dag pensjonist, men bidrar inn i programmet med sin unike bakgrunn og erfaring fra både industri og akademia.

   Jonathan Reams

   Jonathan Reams

   Kursholder

   Jonathan er en internasjonalt anerkjent akademiker innen ledelse og voksnes læring, og er spesielt opptatt av hvordan mennesker forstår og anvender kunnskap. Han har en doktorgrad i ledelse med fokus på systemtenkning, er redaktør for et vitenskapelig tidsskrift og han har en rekke roller som veileder, formidler og kursholder i akademia og konsulentbransjen. Hos oss har han delt ansvar for modul 3 med fokus på deltakernes videre utvikling.

   John Richard Hanssen

   John Richard Hanssen

   Kursholder

   John Richard har tidligere jobbet med prosess- og endringsledelse i Danske Bank, EVRY og Capgemini, og har i ettertid spesialisert seg som kursholder og fasilitator innenfor prosessledelse og digital transformasjon. Han har lang erfaring fra IT-utviklingsprosjekt og forretningsutvikling, og brenner for å bygge gode og innovative løsninger med brukerne i sentrum. John Richard har delt overordnet ansvar over faglig innhold i modul 3.

   Medlemspris 32.900,- (eks MVA)

   Ikke-medlem 35.900,- (eks MVA)

   Kontakt oss på post@losnorge.no

    

   Kontakt oss på post@losnorge.no