Læringslosprogrammet 

Program og innhold, vår 2021

Programmet har tre moduler med fortrinnsvis fysiske samlinger i nøkkelvirksomheter/lærebedrifter. Dersom smittevern tilsier det, gjennomføres digitale samlinger.  Det blir digitale webinarer før og etter samlingene, og deltakerne får individuell veiledning etter behov.

Alle kursoppgaver er knyttet til konkrete praktiske utfordringer i den enkelte virksomhet.  

1. Adaptiv Læringskultur

Sted og Dato
Gjesdal Kommune

30.8 - 01.9

Webinarer

Teoretisk rammeverk

Kompetansemål

 • Lærende organisasjon og systemtenkning
  (v/Bjarne Berg Wig)

 • Teori U- og læringsreisen: Kommunikasjon og lytting
  (v/ Lena Haugseth)

 • Det helhetlige kunnskapssystemet (Deming SoPK)

 • Systemtenkning og Complex adaptive systems (CAS)

 • Teori U (Scharmer)

 • Rammeverket for Lærende hverdag

 • Læringsdialog med DSRP

 • Gjennomføre analyse basert på LOS Speilet (senere veilede andre)

 • Aktiv lytting og (videre) utvikling av egne kvaliteter (personlig plan)

 • Praktisering av grunnregler for systemtenkning i læringsdialogen 

 • Gjennomføre personlig A3 - Strategisk utvikling for egen lærereise

1. Adaptiv Læringskultur

Sted og Dato:
Gjesdal Kommune

30.8 - 01.9

Webinarer

 • Lærende organisasjon og systemtenkning
  (v/Bjarne Berg Wig)

 • Teori U- og læringsreisen: Kommunikasjon og lytting
  (v/ Lena Haugseth)

Teoretisk rammeverk

 • Det helhetlige kunnskapssystemet (Deming SoPK)

 • Systemtenkning og Complex adaptive systems (CAS)New List Item

 • Teori U (Scharmer)

 • Rammeverket for Lærende hverdag

 • Læringsdialog med DSRP

Kompetansemål

 • Gjennomføre analyse basert på LOS Speilet (senere veilede andre)

 • Aktiv lytting og (videre) utvikling av egne kvaliteter (personlig plan)

 • Praktisering av grunnregler for systemtenkning i læringsdialogen

 • Gjennomføre personlig A3 - Strategisk utvikling for egen lærereise

2. Kvalitetsutvikling og design

Sted og Dato:
Semcon AS, Kongsberg

Uke 43

Webinarer

Teoretisk rammeverk

Kompetansemål

 • Komplekse tilpasningssystemer

 • Kvalitet og design tenkning

 • Den 4. Industrielle revolusjon

 • Dr. Shibas "5 trinn oppdagelse"

 • Teori U (Scharmer)

 • Flock not Clock - VCML

 • Lean Sensei

 • Anvende metoder for å oppdage udekte behov

 • Praktisering av smidig utvikling, design metodikk og hyppige læringssløyfer

 • Tilrettelegge for samskaping med kunder og leverandører

2. Kvalitetsutvikling og design

Sted og Dato:
Semcon AS, Kongsberg
Uke 43

Webinarer

 • Komplekse tilpasningssystemer

 • Kvalitet og design tenkning

Teoretisk rammeverk

 • Den 4. Industrielle revolusjon

 • Dr. Shibas "5 trinn oppdagelse"

 • Teori U (Scharmer)

 • Flock not Clock - VCML

 • Lean Sensei

Kompetansemål

 • Anvende metoder for å oppdage udekte behov

 • Praktisering av smidig utvikling, design metodikk og hyppige læringssløyfer

 • Tilrettelegge for samskaping med kunder og leverandører

3. Lærende lederskap og systemtenkning

Sted og Dato:
Kantega AS, Trondheim

Desember 2021

Webinarer

Teoretisk rammeverk

Kompetansemål

 • Ferdighetsutvikling for ledelse og beslutningstaking (v/ CTL)

 • Cognitive Structures and Thinking Performance  (v/ CTL)

 • Complex Adaptive Learning Systems (Jonathan Reams)

 • Structural Sequencing: VUCA-ferdigheter

 • Metakognisjon

 • VCoL - Aktiviteter for optimal læringseffekt (Lectica)

 • Forstå hvordan systemstrukturer påvirker læring

 • Evne til å reflektere rundt egen tenkning og atferdsmønstre

 • Lage utviklingsplan for egen virksomhet

 • Ferdigstilling av personlig A3

 • Gjennomføre LOS vandring

3. Lærende lederskap og systemtenkning

Sted og Dato:
Kantega AS, Trondheim
Desember 2021

Webinarer

 • Ferdighetsutvikling for ledelse og beslutningstaking (v/ CTL)

 • Cognitive Structures and Thinking Performance  (v/ CTL)

Teoretisk rammeverk

 • Complex Adaptive Learning Systems (Jonathan Reams)

 • Structural Sequencing: VUCA-ferdigheter

 • Metakognisjon

 • VCoL - Aktiviteter for optimal læringseffekt (Lectica)

Kompetansemål

 • Forstå hvordan systemstrukturer påvirker læring

 • Evne til å reflektere rundt egen tenkning og atferdsmønstre

 • Lage utviklingsplan for egen virksomhet

 • Ferdigstilling av personlig A3

 • Gjennomføre LOS vandring

Medlemspris 32.900,- (eks MVA)

Ikke-medlem 35.900,- (eks MVA)

Kontakt oss på post@losnorge.no

 

Kontakt oss på post@losnorge.no