Arrangementer

Los konferansen Læring i Praksis

Mer informasjon kommer

Dato: 15. – 16. Oktober 2020
Sted: Kristiansand Dyrepark

WEBINAR LEAN & LÆRING – Designing the Future

 

Med forfatterne av The Lean Sensei, Eivind Reke og Daryl Powell.

Vi vil fremover arrangere en webinarserie der vi går gjennom utvalgt litteratur fra Lean og Læring.

 

 

 

Dato: 29. mai 2020
Sted: Zoom

WEBINAR -21ST CENTURY SKILLS

Med Eskil Domben og Lena Haugseth

 

 

 

Dato: 10.Juni 2020
Sted: Zoom

2021 – Lærende Organisasjon, Lærende System

 

Oppstart Desember/Januar 

Piemonteseminaret 2020 – Utsatt til August, Flyttes mulig til norge

Dagens og fremtidens organisasjoner møtes av stadig nye utfordringer. Digitalisering, Industri 4.0, nye konkurrenter, akselererende teknologisk utvikling og bærekraft.

Hvordan kan vi tilpasse oss den økende kompleksiteten vi med å praktisere lærende ledelse og utvikle det som OECD har kalt 21st Century Skills?

Piemonteverkstedet er et utviklingsverksted der en møter deltakere fra ledende virksomheter, konsulentmiljø og akademia.

 

 

 

20. august – 23. august 2020
Piemonte, Italia

Kontakt oss på post@losnorge.no

 

Kontakt oss på post@losnorge.no