Los Konferansen 2019 Keynotes

Derek og Laura Cabrera

System thinking Made Simple

Harald Danielsen – Arendal Kommune 

Harald Danielsen har vært Rådmann i Arendal siden 1999. I løpet av denne tiden har Arendal vært gjennom store endringer. Mange av oss kjenner kommunen gjennom Arendalsuka. I tillegg inviterer Arendal hvert år til Fremtidens kommuner, en møteplass for læring og deling av innovasjoner i kommuner. Dette forplikter, og Harald vil dele sine erfaringer som leder for en innovativ kommune. 

Tidlig på 2000-tallet innførte Arendal kommune arbeidslags-modellen. Denne står i kontrast til en sterk hierarkisk organisasjonsmodell som vi alle kjenner fra både kommuner og andre virksomheter. Hva kan vi lære om modellen og av erfaringene de har gjort seg i Arendal? Hvor står de nå? 

Gert Frick – Volvo cars

Gert Frick arbeider idag som senior advisor på volvocars inne produksjon og logistikk. Gert har mer en 30 års erfaring med Lean fra ulike posisjoner i Saab automobil, Scania, Volvo Cars og som konsulent og direktør for Japan Management Association Consultants (JMAC Scandinavia).

Gert betraktes idag som en av de mest praktiskt erfarne innen Lean i Skandinavia.

Eskil Domben – Get Academy 

Hva er fremtidens kompetanse?

Det består blant annet av kritisk tenkning, lære å lære, samarbeid,
selvledelse, kommunikasjon, medborgerskap m.m.

Eskil Domben og GetAcademy jobber systematisk med trening på disse ferdighetene og vil dele noen av deres erfaringer fra dette arbeidet.

Olav Bådsvik – Equinor

“Utviklingen av Equinor som lærende organisasjon”

Olav i dag ansvarlig for Lean i Equinor og leder Lean Center of Excellence i Konsernet. Før dette var han anleggssjef for Sture & Kolsnes Terminalen i 4 år. Olav er utdannet prosessingeniør og er en av få direktører i Equinor som har fagbrev!

 

Kontakt oss på post@losnorge.no

 

Kontakt oss på post@losnorge.no