Skap en lærende organisasjon, ikke støtt deg på supertaylorisme

Written by: Eivind Reke, Rose Heathcote, Daryl Powell Dette er en oversettelse av en artikkel tidligere publisert på lean.org. Symbiosen mellom strategikonsulenter og selskapsledelse. Passende døpt “Greater Taylorism” av Walter Kiechels i boken «The Lords...