LOS Norge er en frivillig, ideell organisasjon for utvikling av lærende organisasjoner og lærende arbeidsliv i Norge.

Våre arbeidsområder er

Studier og deling av beste praksis,
L
æringssirkler for felles trening og kunnskapsutvikling
Gjensidig måling av arbeidspraksis og deling av god praksis
Internasjonalt samarbeid,
Forsknings- og utviklingsprogrammer

Våre medlemmer kommer fra

Eramet Norway
Aker Solutions
Statoil
Dyreparken
Hennig-Olsen Is
UDI
Arbeidstilsynet
Kantega
Flowit
Samarbeidsutvikling
Fibo
Ålesund Kommune
Vestre Toten Kommune
Kavli
Aha-Kvalitet
Larvik Kommune
Bergene Holm
Ulefos Jernværk
Skovheim Consulting
Learning Organizations Norway
Høgskolen i Østfold
NTNU 

Visjon:

LOS Norge skal bidra til at Norge er verdensledende innen et inkluderende og lærende arbeidsliv. LOS skal bidra til å videreutvikle den norsk modellen der ansatte i offentlige og private virksomheter arbeider systematisk med læring, kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Verdigrunnlag:

LOS har fire grunnverdier eller holdninger. Sammenstilt danner verdiene begrepet ”VYRG”.

 vennskap som grunnlag for utvikling av et godt samspill
 ydmykhet som er avgjørende for å lære
 raushet gjennom å lære ved å dele – give and give
 grensesprengende gjennom å utfordre vedtatte sannheter